Flenzen
 Lashulpstukken
 Malleabele fittingen
 Groefkoppelingen
 Buiskoppelingen
 Snijringkoppelingen
 Afsluiters
 Servicecomponenten